> mapka dojazdu <

 

.:: PUNK REJESTRACJI NR 330 w Toruniu

UWAGA!
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie uzyskania podpisu elektronicznego w naszym Punkcie Rejestracji znajdują się w zakładce OFERTA. Prosimy o zapoznanie się z treścią umieszczonych tam informacji.

.

Punkt Rejestracji powstał w lutym 2009 roku. Posiada on pełną infrastrukturę i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna utworzona przez KDP HOFMAN & SYN działająca w imieniu i na rzecz PWPW S.A., dokonująca weryfikacji tożsamości klientów i podpisująca umowy w zakresie świadczenia Usług Certyfikacyjnych, łącznie z generowaniem i wydawaniem certyfikatów klientom oraz sprzedaży Produktów, zgodnie z odpowiednimi Politykami i Regulaminami.


Pod pojęciem Usług Certyfikacyjnych rozumie się wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub inne usługi związane z podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy, świadczone przez PWPW S.A., prowadzącą Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum (www.sigillum.pl).

87-100 Toruń; ul. Żółkiewskiego 16
KDP HOFMAN & SYN
sigillum@mojpodpis.pl


www.doradcapodatkowy.com.pl

hofman01573@doradcapodatkowy.com.pl

 

 
 

 

.:: Kontakt :: Mapa strony:: Oferta.::